hernia discal

HÈRNIA DISCAL

HÈRNIA DISCAL

La columna vertebral està formada per 33 vèrtebres unides entre elles pels discs invertebrals. Hi ha 23 discs que estan interposats entre les vèrtebres. El disc es compon d’una capa externa denominada anell fibrós i una part central nomenada nucli polpós que està compost d’un 88% d’aigua en forma gelatinosa.

COM ES PRODUEIX L’HÈRNIA DISCAL

Si apareix una subluxació vertebral, (vèrtebra desplaçada), trobem una carència de moviment en la qual es troben implicades tres vèrtebres: la vèrtebra subluxada, la vèrtebra superior i la inferior. Això ocasionarà un descens de la capacitat motriu, una disminució de l’arribada de nutrients al disc, i impedirà l’evacuació dels malbarataments tòxics que es produeixen a l’interior del disc. Sense una alimentació apropiada, les cèl·lules del teixit moren i aquest es debilita i s’encamina cap a una degeneració progressiva del disc, podent produir fissura, protrusió o hèrnia discal.

El teixit del disc invertebral està compost per un tipus específic de cèl·lules igual de vives que la resta de l’organisme, pel que necessiten estar nodrides i ho fan a través del moviment. El teixit s’alimenta a través d’unes petites canalitzacions, semblants a un túnel, que envolten tot el teixit. Aquests conductes corregeixen la quantitat necessària de nutrients a les cèl·lules del teixit. Els nutrients només poden viatjar per questes petites canalitzacions amb l’ajuda del moviment que crea el mecanisme de depressió-compressió.

 

CAUSA DE LA HÈRNIA DISCAL

El nostre sistema nerviós central està format per quatre entitats connectades entre si: el cervell, el cerebel, el tronc encefàlic i la medul·la espina, la qual està protegida per la columna vertebral. El sistema nerviós  és una complexa xarxa de més de 1000 milions de nervis que porten informació a totes les parts del nostre cos.

Quan no hi ha interferències, el cervell transmet la informació correcta perquè funcionin tots els òrgans i sistemes del cos en harmonia. Així mateix, la Intel·ligència Innata flueix a través d’aquest sistema nerviós. És l’entitat que permet l’auto-regeneració  de les cèl·lules danyades, ajudant a que la nostra qualitat de vida sigui més sana.

Ara bé, quan el nostre ritme de vida no està en sintonia amb el que el nostre ser necessita, ja sigui a nivell emocional, químic i/o físic, i inclús tots a la vegada, el nostre cos quedarà afectat, produint-se d’una a varies subluxacions, de les quals segurament alguna s’instal·larà de forma permanent, o sigui crònica, si no som capaços d’adaptar-nos a les situacions que estem vivint o si no prenem consciència de com podem modificar l’estrès que l’està causant.

Una fissura, protrusió o una hèrnia discal pot ser la conseqüència d’una subluxació crònica derivada de l’estrès que justifiqui la nostra vida.

ANTIGAMENT ES CREIA QUE …

Que la hèrnia discal sempre causava dolors i suposava un risc per a la persona, tenint com a símptomes més freqüents la falta de mobilitat deguda al dolor produït per la inflamació, irradiant cap a les extremitats inferiors o superiors, segons sigui la zona afectada. És per això que alguns metges pronosticaven que es quedarien invàlids si no s’operaven. Realment no és així.
Les recomanacions basades en el compendi de l’evidència científica disponible recullen estudis que demostren que entre el 30% i el 50% de les persones sanes tenen una o varies hèrnies, la embolicada fibrosa té poques fibres nervioses, és possible que ni tan sols faci mal i passi desapercebuda per a la persona.
La cirurgia exposa a uns riscs que serien innecessaris en aquestes persones, i el seu resultat habitualment es contraproduent. El verdader risc és que l’operació no tingui resultats positius.

LA QUIROPRÀCTICA continuada, a més a més de ser la millor solució preventiva per a possibles hèrnies discals, també ajudarà a aquelles persones que ja han passat per una intervenció quirúrgica amb resultats poc satisfactoris.
Proporciona benestar, ja que a través dels ajusts quiropràctics, la vèrtebra causant de l’hèrnia discal torna a la seva correcta posició, facilitant la regeneració parcial o total del disc invertebral d’una manera natural i segura, sense fàrmacs i cirurgia.

ENCARA QUE ÉS CERT QUE… Són molts els casos d’hèrnies discals que es solucionen amb els ajusts quiropràctics, la quiropràctica no és una teràpia per a les hèrnies discals, ja que els ajusts faciliten la comunicació entre el cervell i tot el nostre organisme, fent que arribi la informació a òrgans, glàndules, teixits i cadascuna de les nostres cèl·lules, tornant a l’organisme la capacitat de curar-se per si mateix, creant harmonia allà on no n’hi havia.

Related posts:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *